© 2014 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 25.10.2014
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Dobrzańska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys