© 2014 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 30.07.2014
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Dobrzańska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys