© 2015 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 03.07.2015
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Dobrzańska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys